Ledarrekrytering

  • VD och Koncernchef i börsnoterat Svenskt Detaljhandelsföretag
  • VD och Koncernchef i globalt Energi Serviceföretag
  • Ekonomidirektör till noterat Finansiellt Serviceföretag och Industrikoncern
  • VD till Svenskt Dotterbolag i stort internationellt Verkstadsföretag
  • VD till noterat Basindustriföretag
  • VD till noterat BioTech bolag